دریاچه زریوار ، مریوان عمارت آصف ، سنندج هورامان هورامان

موسسۀفرهنگی، هنری

ناوەندی لێکۆڵینەوەی مێژووی کورد و کوردستان

همکاری و مشارکت برای اجرای طرحهای پژوهشی، فرهنگی و هنری
و گردآوری و تدوین مجموعه های مستند و مکتوب درباره مسائل تاریخی، فرهنگی، هنری و اجتماعی

میدان اقبال سنندج